Generalforsamling 2016

Velkommen til generalforsamling på Nitteberg, Gjerdrum, lørdag 20. august 2016 kl 10.00. Se PDF-fil nedenfor.