Podengo Português

Ved første øyekast ligner ikke disse hundene mye på de tradisjonelle myndene, men Podengo Português har sine røtter fra disse. Podengo betyr rett og slett "hund som løper" (underforstått løper fort). Rasens hjemland er Portugal.

Podengo Português er en utpreget jakthund, som benytter både syn, lukt og hørsel aktivt. Den brukes spesielt til jakt på hare og kanin, men har også utmerkete egenskaper som vakthund. Hundens størrelse avgjør reelt sett hva slags vilt den vil bli brukt til å jakte på. Rasen forekommer i 3 størrelsesvarianter og dessuten i 2 pelsvarianter, kort- og ru-/langhåret. Den jakter både i flokk og alene.

Rasebeskrivelsen for de ulike størrelsesvariantene er stort sett identisk, med unntak av skulderhøyden. Rasen forekommer dessverre bare sjelden utenfor hjemlandet.


Podengo Português Stor
 er den største av disse hundene, men dessverre nesten utdødd. Av utseende er nok dette den av podengoene som har mest tilfelles med dagens mynder. Den kan bli ca. 55-70 cm i mankehøyde og finnes i 2 pelsvarianter, nemlig korthåret og ru-/langhåret.


Podengo 
Português Medium er en mellomstor hund på ca. 40-55 cm i skulderhøyde og finnes i 2 pelsvarianter, nemlig korthåret og ru-/langhåret. Den har gode proporsjoner, er lett rektangulær i kroppsformen, livlig, enkel og opprinnelig av type.


Podengo Português Liten
 er en liten tøffing på ca. 20-30 cm i skulderhøyde og finnes i 2 pelsvarianter, nemlig korthåret og ru-/langhåret. Opprinnelig var denne hunden en dyktig rottefanger, men siden har den også lært seg å jage annet småvilt. Den skal blant annet være dyktig til å jakte kanin, gjerne i samarbeid med den middels store varianten av rasen. Den lille jager kaninen ut av hullet, mens den større fortsetter jakten i terrenget.

Podengoene er nærmest lytefrie hva sykdom angår, fordi typen ikke har blitt særlig manipulert gjennom århundrene. Alle tre varianter er gode vakthunder. Skeptiske til fremmede, men flinke med egne barn sies det. De trenger regelmessig mosjon for ikke å bli rastløse.

Standard
Helhetsinntrykk
Hodet pyramideformet med kvadratisk base, med stående ører, sigdformet hale.
Gode proporsjoner, muskuløs med sunn konstruksjon, meget livlig og intelligent, nøysom og naturlig. Tre størrelsesvarianter og to pelstyper: kort- eller strihåret.
Viktige proporsjoner
I alle varianter snutelengden kortere enn skallelengden.
Stor og mellomstor
Nesten kvadratisk av hhv kraftig og middels substans.
Mankehøyde : kroppslengde = 10:11
Mankehøyde : brystdybde = 2:1
Liten
Liten, kroppen litt lengre enn høy
Mankehøyde : kroppslengde = 5:6
Mankehøyde : brystdybde= 2:1

Atferd/temperament

Stor: Brukt til storviltjakt.
Mellomstor: Også kjent som Warren Hound, brukt til kaninjakt enten i flokk eller alene.
Liten: Brukt til å lete opp kaniner i huler og fjell.
Alle størrelsesvarianter også brukt som vakt- og familiehund.
Hode
Tørt, med form som en avkortet firkantet pyramide med bred base og sterkt smalnende mot snutespissen. Skallens og snutepartiets overlinje er ikke parallelle.
Skalle
Flat, profilen nesten rett. Fremtredende øyebrynsbuer, lite markert pannefure. Partiet mellom ørene vannrett. Fremtredende nakkeknøl. 
Stopp
Svakt markert.
Nesebrusk
Avsmalnende mot den noe fremstående snutespissen, forsiden noe skråstilt. Mørkere enn pelsen. 
Snuteparti
Spist. Rett neserygg sett i profil, avrundet tverrsnitt. Kortere enn skallen, bredere ved ansatsen enn ved spissen.
Lepper
Tørre, smale, tynne og stramme, rette. Godt pigmenterte.
Kjever/tenner 
Normale, hvite, sterke og jevne tenner. Saksebitt. Komplett tannsett hos den store varianten.
 
 
 
 

 

Kinn: Tørre og skråstilte sett forfra.

Øyne: Meget livlig uttrykk. Små og skråstilte, lite fremtredende. Fargen varierer fra honninggult
         til brunt i harmoni med pelsfargen.
         Øyelokksrendene noe mørkere enn pelsfargen.
 

Ører: Ansatt skrått og i øyehøyde. Opprettstående, meget bevegelige. Bæres loddrett eller peker
          lett framover når hunden er oppmerksom. Tynne, trekantede med bred base, avsmalnende til
          en spiss, tydelig lengre enn bredden ved basen.
 

Hals : Harmonisk overgang til både hode og kropp. Lang, rett og velproporsjonert.
          Sterk, muskuløs, uten løs halshud.

 

Forlemmer : 

 

Helhetsinntrykk: Rette sett forfra og fra siden. Muskuløse og tørre

Skulder:Lang, skråstilt. Kraftig og muskuløs. Åpen skuldervinkel, ca 110 grader.

Albue: Parallell til kroppens sider.

Underarm: Loddrett. Lang og muskuløs.

Håndrot: Tørr, ikke fremtredende.

Mellomhånd: Sterk, kort, lett skråstilt.

Poter: Avrundede, lange og sterke tær, sluttede og kraftig hvelvet. Kraftige og korte klør,
         fortrinnsvis mørke. Harde og robuste tredeputer.

 

Kropp: 


Overlinje: Rett, jevn.

Manke: Bare svakt synlig mellom hals og rygg.

Rygg: Lang og rett.

Lend: Rett, bred og muskuløs.

Kryss: Middels langt, bredt og muskuløst. Rett eller lett fallende.

Bryst: Rekker til albuene, moderat bredt. Langt, brystbenet skråner bakover og opp.
           Svakt hvelvede ribben. Forbrystet lite fremtredende og av moderat bredde.

Underlinje/buk: Stram, svakt opptrukket.Stram buklinje og tørre flanker.

Hale : Naturlig, heller høyt enn lavt ansatt. Kraftig, tykk og avsmalnende til en fin spiss, middels lang.
          I hvile hengende mellom bakbena og rekker til haseleddene. Under bevegelse bæres vannrett
          og svakt buet eller loddrett sigdformet, men aldri ringlet.
 Frynset på undersiden.

 

Baklemmer : 


Helhetsinntrykk: Rette og parallelle sett bakfra og fra siden. Meget muskuløse, tørre. 

Lår: Lange, middels brede, muskuløse. 

Underlår: Lange, skråstilte, tørre, sterke, muskuløse.

Haser: Tørre og sterke. Åpne vinkler, ca 135 grader.

Mellomfot: Sterk, kort, skråstilt, uten sporer. 

Poter: Avrundede. Lange, sterke, godt sluttede og hvelvete tær. Kraftige og korte klør,
          fortrinnsvis mørke. Harde og robuste tredepoter.

Bevegelser : Hurtig og lett trav. smidig.

Hud: Tynn og stram. Mørke slimhinner foretrekkes, men alltid mørkere enn pelsfargen.

 

Pels: 


Hårlag: To varianter: Enten kort og glatt eller lang og strihåret - begge av middels tykkelse uten underull.
              Den korte pelsen er tettere enn den strihårede. Hos den strihårede er pelsen på snutepartiet
              lengre (skjegg). 

Farge: Gul og gulrød i alle nyanser fra lys til meget mørk, med eller uten hvite tegninger, eller hvit med
            tegninger i ovennevnte farger. Hos den lille varianten er følgende farger akseptert men ikke
            foretrukket: Sort eller brun, med eller uten hvite tegninger eller hvit med
            tegninger i disse farger.
 

 

Størrelse og vekt: 


Mankehøyde:  

Liten: 20 - 30 cm.

Mellomstor: 40-45 cm.

Stor: 55-70 cm. 


Vekt: 

Liten: 4 -6 kg.

Mellomstor: 16-20 kg.

Stor: 20-30 kg.

 

Feil: 
Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil. Hvor alvorlig feilen er, skal graderes
etter hvor stort avviket er og effekten på hundens helse og velferd.


-Atferd: tegn til skyhet
-Skalle/snute: parallelle linjer
-Kjever: ukorrekt plasserte tenner, tangbitt, manglende tenner hos den store varianten
-Nesebrusk: delvis manglende pigment
-Hals: nakkebue
-Kropp: sterkt hvelvet overlinje
-Kryss: for avfallende
-Sporer: ikke ønskelig *
-Pels: silkeaktig eller/og med underull.

Grove feil: 


-Skalle/snute:
uten synlig stopp
-Nesebrusk: helt manglende pigment
-Ører: runde
-Buk: for opptrukket
-Hale: ringlet

 

Diskvalifiserende feil : 


Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske defekter som påvirker hundens sunnhet
skal diskvalifiseres.
 


-Atferd: meget sky
-Helhetsinntrykk: Tegn på innkryssing av mynder, stående fuglehunder eller andre.
 
-Kjever: over- eller underbitt
-Øyne: ulik farge 
-Ører: hengende eller foldete
-Farge: Brindle, sort og tan, trikolor, helhvit.

 

OBS

Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass. 
*Ifølge norsk lov er fjerning av sporer forbudt.                                         FCI/NKK rasestandard (PDF-format)

 

        

 

  Tilbake