Styret

 

Leder: Eli-Marie Klepp
Nestleder
Maria Knudsen
Kasserer Astrid Joensen
Sekretær Simon Tien Hansen
Styremedlem Eli Haagensen
  Tor Harald Larsen
Varamedlem Bent Evenrud
 

Thorunn Kristiansen

Revisor Ruth Norderhaug
Redaksjonskomité Simon Tien Hansen
   
   
Utstillingskomité Styret
Valgkomité Tove Johnsen
  Ingrid Ims
Rescuefond

Jorunn Ludvigsen

Astrid Joensen

Tone Lise Vaule

 

 


Tilbake